Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:

Tālrunis: 00371 23990311, Pirmdiena – Piektdiena 10:00 - 17:00
E-pasts: [email protected]
Uzņēmuma informācija: SwissLanguages SIA, reģistrācijas numurs: 40103972096, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, SwissLanguages SIA, reģistrācijas numurs: 40103972096, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs"), interneta platformā swissfaculty.com piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā nozīmē sniegtie pakalpojumi "Pakalpojums", turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls").
  2. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī Portāla Noteikumi. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.
  5. Noteikumi attiecās uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Portāla Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  7. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji izbeigt saistības ar Portāla Lietotāju, Lietotājam norādot saistību pārtraukšanas iemeslu atbilstoši pārkāpumam saskaņā ar šiem noteikumiem.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība valodu apmācības programmā.
  2. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.
  3. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
  4. Attēliem ir ilustratīva nozīme un preces, pakalpojuma reālais izskats var atšķirties no reklāmās norādītajiem.
 3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Portālā piedāvātos Pakalpojumus Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas anketu Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Portālā un saņemtu Pakalpojumu Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Portāla norādījumiem) darbības:
   1. jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   2. jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma ar kuru veikt samaksu par Pakalpojumu;
   3. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
   4. jāaizpilda reģistrācijas anketa.
  4. Pēc veiksmīgas apmaksas veikšanas Lietotājs saņems, pēc testa izpildes norādītajā e-pastā, paziņojumu, par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam.
 4. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, tas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus Reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājiem Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  3. Informācija par Pakalpojumiem Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
 5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakapojumus, kas ir pieejami Portālā, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai - konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredīkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot, šo Noteikumu, 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs piešķir Pakalpojuma sniedzējam tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Pakalpojuma apmaksu.
 6. Lietotāja konts
  1. Kļūstot par Portāla Lietotāju, Lietotājs piekrīt savā profilā norādīto datu apstrādei. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  2. Katrs Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts idividuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību, bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotajs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis Portāla Noteikumus.
  4. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu - veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī nosūtot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: [email protected] ziņojumu par vēlmi slēgt savu kontu.
  5. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai - izveidotos valodu apmācības plānus.
 7. Par Pakalpojuma veiktā pirkuma naudas atmaksa
  1. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 14 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksāto naudu Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: [email protected], šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu (veidlapa par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).
  2. Ja Portāla reģistrēts Lietotājs kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar Pakalpojumu, Pakalpojuma sniedzējs garantē samaksātās naudas summas atmaksu tai pašā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
  3. Ja Portāls Lietotāja sūdzība atzīts par nepamatotu un Lietotājas sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  4. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   1. Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
   2. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
   3. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
 8. Konkursi, akcijas un reklāmas
  1. Lietotājs pēc savu privāto datu ievades Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai - e-pasta un/vai telefona numura, piekrīt saņemt informāciju, gan e-pastu, gan telemarketinga, gan jebkurā citā Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā formātā, no Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm, reklāmas akcijām un citiem pakalpojumiem.
  2. Jebkāda veida konkursi vai citas akcijas (turpmāk tekstā "Reklāmas"), kas ir pieejamas Portālā, var tikt regulētas atsevišķi no šiem Noteikumiem. Pirms piedalīšanās Reklāmās iesakām iepazīties ar Reklāmu saistošajiem noteikumiem. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad spēkā stājas konkrētās Reklāmas noteikumi.
  3. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: [email protected]
 9. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā, līdz ar to - jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kas ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 10. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis Portāla Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja norādījumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 11. Datu aizsardzība
  1. Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs publicēt un izmantot materiālus, ko ir saņēmis no Lietotāja, ja vien pats Lietotājs nav to aizliedzis. Šis nav attiecināms uz personas datiem vai privāto informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu.
 12. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika

  Šī Privātuma politika informē par to, kā SwissLanguages SIA, reģistrācijas numurs: 40103972096, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk arī – Pārzinis) apstrādā informāciju un personas datus interneta vietnē swissfaculty.com (turpmāk – Interneta vietne). Privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pārzinis apstrādā personas datus un informē par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

 1. Informācija par Pārzini:
  1. Pārziņa kontaktinformācija: SwissLanguages SIA, reģistrācijas numurs: 40103972096, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija. E-pasts: [email protected]; Kontakttālrunis: 00371 23990311.
 2. Pārziņa personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati:
  1. Pārzinis, sniedzot pakalpojumus Interneta vietnē, veic šādu datu apstrādi:
   Nr. Personas datu apstrādes mērķis Personas datu apstrādes process Apstrādātie personas dati Apstrādes tiesiskais pamats saskaņā ar Regulu Glabāšanas laiks (mēneši)
   1 Komerciālo paziņojumu izsūtīšana. Informācijas izsūtīšana par valodas apguves pakalpojumiem. E-pasta adrese, telefona numurs vārds, uzvārds, IP adrese, adrese (valsts, pilsēta), izmantotā ierīce, izmantotā pārlūkprogramma, e-pasta atvēršanas, atrakstīšanās un bloķēšanas laiks un datums, klikšķu skaits. Pārziņa leģitīmās intereses (6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   2 Pakalpojuma sniegšana un klienta identifikācija (ieskaitot –lietotāja konta administrēšana, Šveices Valodu institūta sertifikāta sagatavošana un piegāde, maksājumu apkalpošana). Jauna lietotāja reģistrācija, lietotāja piekļuves pakalpojumam un paroles nomaiņas nodrošināšana, pakalpojuma sniegšana. E-pasta adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, apgūstamā valoda, dzimtā valoda, konta numurs, maksājuma veids, veiktās samaksas datums, summa, pakalpojuma veids, par kuru veikta samaksa. Līguma izpildes nodrošināšana (6.panta 1.punkta b) apakšpunkts). Līdz 120 mēnešiem kopš pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma (civiltiesiskais noilgums ir 10 gadi).
   3 Nodokļu maksāšanas pienākuma izpilde. Klienta mītnes valsts noteikšana pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas valsts noteikšanai. Klienta dzīvesvietas valsts. Juridiskā pienākuma izpilde (6.panta 1) punkta c) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   4 Regulas prasību un patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu izpilde. Personas iesniegumu un pretenziju izskatīšana. Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs. Juridiskā pienākuma izpilde (6.panta 1.punkta c) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   5 Pārziņa mārketinga stratēģijas izstrāde. Klientu segmentu identificēšana, mārketinga stratēģijas izstrāde. Dzimums, dzimšanas gads. Pārziņa leģitīmās intereses (6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). 24 mēneši.
  2. Papildus iepriekš minētajiem nolūkiem Pārzinis var apstrādāt arī Jūsu personas datus, lai izpildītu sev normatīvajā aktā uzliktu obligātu pienākumu, vai arī lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, vēršoties tiesā vai valsts vai pašvaldību iestādē.
  3. Dati, kuru apstrādes tiesiskais pamats ir Līguma izpildes nodrošināšana (skat. tabulas 2.punktu) ir nepieciešami, lai nodrošinātu Jums Jūsu iegādātā pakalpojuma sniegšanu, un bez šiem datiem pakalpojuma sniegšana var būt apgrūtināta vai neiespējama.
 3. Informācija par vēsturisko datu apstrādi:
 4. Informējam, ka pirms 2020.gada 1.marta Jūsu datus saistībā ar maksājumiem par pakalpojuma saņemšanu (vārds, uzvārds, izvēlētais maksājuma veids, konta numurs, veiktās samaksas datums, summa, pakalpojuma veids, par kuru veikta samaksa) apstrādāja arī uzņēmums SIA “SCIENCE22.COM”, reģistrācijas Nr. 40203072376, adrese: Rīga, Brīvības iela 171, LV-1012. Šī sabiedrība darbojās kā koppārzinis kopā ar Pārzini. Datu apstrādes mērķis bija pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana, un tiesiskais pamats bija līguma izpildes nodrošināšana (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

  Pēc 2020.gada 1.marta SIA “SCIENCE22.COM” vairs neapstrādā nekādus Jūsu datus.

 5. Pārredzamība un datu nodošana trešajām personām:
  1. Pārzinis var nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:
   1. Pārzinis var nodot Jūsu personas datus profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai īstenotu savu interešu tiesisko aizsardzību pret Pārzini vērstu prasību gadījumā;
   2. Jūsu maksājumu datus, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi Interneta vietnē, var apstrādāt Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Pārzinis kopīgo šos datus ar Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājuma nodrošināšanai vai no Jums saņemtā maksājuma atmaksai Jums, vai Jūsu sūdzību izskatīšanai;
   3. Pārzinis var nodot Jūsu personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, u.c., ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu iegādātā pakalpojuma saņemšanu vai Pārziņa leģitīmās intereses. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pārzinis veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti.
 6. Jūsu, kā datu subjekta tiesības:
  1. Jums ir tiesības pieprasīt un mēneša laikā saņemt par sevi visu informāciju (personas datus), kādu apstrādā Pārzinis.
  2. Jums ir tiesības labot un papildināt jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi vai novecojuši.
  3. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, atbilstoši Regulas noteikumiem.
  4. Jums ir tiesības saņemt savus datus un nodot tos tālāk citam datu pārzinim atbilstoši Regulas noteikumiem.
  5. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, taču, ņemiet vērā, ka Pārzinis nevar dzēst datus, kurus tam ir jāapstrādā, jo šādu pienākumu uzliek normatīvie tiesību akti.
  6. Jums ir tiesības lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas noteikumiem.
  7. Gadījumā, ja Jūs lūgsiet dzēst vai iebildīsiet pret tādu datu apstrādi, kas ir nepieciešama ar Jums noslēgtā līguma izpildei un Jūsu pasūtītā pakalpojuma sniegšanai, tad šādu datu dzēšanas vai apstrādes ierobežošanas gadījumā pakalpojuma saņemšana var nebūt iespējama vai arī tā būs apgrūtināta.
  8. Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 7. Saziņai:
  1. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvanot 00371 23990311.
  2. Ja Jūs uzskatāt, ka Interneta vietnē veiktā Jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, nosūtot to uz Blaumaņa iela 11/13, Centra rajons, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 8. Informācija par Mārketinga paziņojumiem:
  1. Ja Jūs esat piekritis(-usi), Interneta vietne nosūtīs Jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu Jums aktuālo informāciju par Interneta vietnē vai Interneta vietnes sadarbības partneru sniegtajiem pakalpojumiem.
  2. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no Interneta vietnes jebkurā laikā. To varat izdarīt šādi:
   1. Noklikšķinot uz “Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit.” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;
   2. Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, rakstot e-pastu uz e-pastu: [email protected] vai, zvanot 00371 23990311.
  3. Ja Jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, Pārzinis atjauninās Jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk Jūs šādus paziņojumus nesaņemat.
  4. Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā Interneta vietne ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc Jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu.
 9. Sīkdatņu izmantošana:
  1. Tāpat kā citās vietnēs arī Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj Interneta vietnei nodrošināt Jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad Jūs apmeklējat vai veicat saziņu Interneta vietnē, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, Interneta vietne vai Interneta vietnes pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.
  2. Sīkdatnes var saturēt informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.
  3. Interneta vietne izmanto sīkdatnes:
   1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
   2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
   3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
   4. uzlabotu Interneta vietnes darbības efektivitāti;
   5. Jūsu paradumu noteikšanai.
  4. Tā kā Interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai veiktu Jūsu paradumu izsekošanu, Interneta vietne informē par sīkdatņu izmantošanu, un prasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai atbilstoši likuma prasībām.
  5. Jūs variet dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā. Jūs arī varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj sīkdatnes saglabāt, bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat Interneta vietni.
  7. Interneta vietne nevar garantēt, ka ar sīkdatņu atspējošanu visi pakalpojumi Interneta vietnē darbosies bez kļūdām.
  8. Mērķtiecīgos (komerciālos) sīkfailus Interneta vietne izmanto, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajiem sīkfailiem tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus.
  9. Interneta vietne ir rūpīgi pārbaudījusi un atlasījusi partneru sarakstu, kas ir ieviesuši papildu sīkfailus, kuriem nav iespēju sasniegt Jūsu personas datus un kuri nevar Jūs sasaistīt ar konkrētu personību, taču dod iespēju nodrošināt nevainojamu pakalpojuma sniegšanu.
 10. Izmaiņas Privātuma politikā:
 11. Ja Pārzinis ieviesīs būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā, Pārzinis informēs Jūs par to Interneta vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai Jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms Interneta vietnes turpmākas izmantošanas.

  Tālrunis: 00371 23990311, Pirmdiena – Piektdiena 10:00 - 17:00

  E-pasts: [email protected]

  Uzņēmuma informācija: SwissLanguages SIA, reģistrācijas numurs: 40103972096, juridiskā adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Latvija

SwissLanguages SIA
Reģ.Nr 40103972096
Adrese: Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Rīga, Latvija
Tel. 00371 23990311
E-pasts: [email protected]
atteikuma tiesību veidlapa

Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SwissLanguages SIA, Brīvības iela 171, Rīga, LV-1012, Rīga, Latvija) vai uz e-pastu ([email protected]), ja vēlaties atteikties no līguma un atcelt pakalpojumu.

 • Es ____________________________ paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par www.swissfaculty.com pakalpojumu saņemšanu.
 • Pasūtīšanas datums ________________________________
 • Patērētāja vārds un uzvārds ________________________________
 • Patērētāja adrese un telefona numurs ________________________________
 • E-pasta adrese ar kuru Patērētājs reģistrējies Pakalpojumam ________________________________
 • Patērētāja paraksts ________________________________
 • Datums ________________________________
Download